Assignments

AVSLUTADE UPPDRAG

2013: 1
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminessektionen. Slitspårs- och teknologisk analys av ett mellanmesolitiskt material från Nordby 1, C 57991, Bommestad/Sky, Larvik kommune, Vestfold, Norge.

2013: 2
Universitetet i Stavanger, Arkeologisk Museum i Stavanger, Norge. Slitspårsanalyser av Senneolitiska depåfynd från SV Norge.

2013: 3
Bohusläns museum, Uddevalla. Teknologisk sortering av mesolitiskt fyndmaterial från Torslanda sn, 10; 133; 136.


2012: 1
Stiftelsen Kulturmiljö i Mälardalen, Västerås. Slitspårs och teknologisk analys av ett slaget kvartsmaterial från Kjula, Kjula sn, Södermanland

2012: 2
Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. Slitspårsanalys av kvars- och flintföremål från RAÄ 139, Oxhagen, Brunneby sn, Motala kommun, Östergötland


2011: 1
Bohusläns Museum, Uddevalla. Slitspårsanalyser och teknologiska analyser av ett fyndmaterial från Herrestad sn, Bohuslän.

2011: 2
Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. Slitspårsanalyser och teknologisk analys av ett mesolitiskt material från Stora Sjögestad 20:1, Vreta Kloster sn, Östergötland.

2011:3
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminnessektionen. Slitspårs- och teknologisk analys av ett mesolitiskt fyndmaterial från Gulli Langåker, lok 35, Unnerstvedt och Ragnhildsröd, Stokke kommune, Vestfold Norge.

2011: 4
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminnessektionen. Slitspårs- och teknologisk analys av ett neolitiskt fyndmaterial från Gulli Langåker, lok 22, Borge, Stokke kommune, Vestfold Norge.

2011: 5
Universitetet i Stavanger, Arkeologisk Museum i Stavanger, Norge. Slitspårsanalyser av Senneolitiska depåfynd från Sola, Klepp, Sandnes, Time, Finnöy och Strand kommuner, Rogaland, Norge


2010: 1
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminnessektionen. Slitspårs- och teknologisk analys av ett mellanmesolitiskt material från Pauler 2 och 6, Larvik kommune, Vestfold, Norge

2010: 2
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminnessektionen. Slitspårs- och teknologisk analys av ett senneolitiskt material från Nøklegård, Porsgrunn kommune, Telemark, Norge

2010: 3
Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala. Slitspårsanalys av ett mellanneolitiskt fyndmaterial från Valbo-Ön, Raä 478, Valbo sn Gästrikland, Sverige

2010: 4
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalyser av ett mesolitiskt fyndmaterial från Albyberg, Haninge sn, Södermanland

2010: 5
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalyser av ett mesolitiskt fyndmaterial från Eriksberg, Raä 283, Stora Malms sn, Södermanland

2010: 6
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalyser av ett mesolitiskt fyndmaterial från Hagnesta, Raä 315, Helgona sn, Södermanland

2010: 6
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalyser av ett mesolitiskt fyndmaterial från Stora Malm, Raä 39:1, Djulö sn, Katrineholm, Södermanland

2010: 7
Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. Slitspårsanalyser och teknologiska analyser av ett mesolitiskt fyndmaterial från Fågesta, Raä 261, Motala sn, Östergötland


2009: 1
Dept. of Archaeology, College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences, University College Cork, Ireland. Slitspårsanalys av stenartefakter från en neolitisk fyndlokal vid Tullaheddy, Co. Tipperary, Ireland.

2009: 2
Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala. Slitspårsanalyser av kvartsartefakter från Norslunda, Arlanda.

2009: 3
Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen, Örebro. Slitspårsanalyser av kvartsartefakter från Rävgräva, RAÄ 91, Mosjö sn, Närke

2009: 4
Projektet Södermanlands äldsta stenålder, Sverige. Slitspårsanalyser av utvalda kvartsartefakter.


2008: 1
Arkeologikonsult AB. Slitspårsanalyser av kvartsartefakter från tre mesolitiska lokaler; Raä nr 661; 664; 665 i Ösmo sn, Södermanland, Sverige

2008: 2
Gävle Museum. Slitspårsanalyser av kvartsartefakter från mesolitiska lokaler vid Hästbodberget, Torsåkers sn, Gästrikland, Sverige

2008: 3
Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen. Slitspårsanalys av kvartsartefakter från Mesolitiska lokaler vid Åviken (Raä 211); Stensäng (Raä 212); Kerstintorp (Raä 205), Askersunds sn, Närke, Sverige

2008: 4
Societas Archaeologica Upsaliensis. Slitspårsanalyser av kvartsartefakter från mesolitiska lokaler vid Påljungshage, Helgona sn, Södermanland, Sverige

2008: 5
Societas Archaeologica Upsaliensis. Slitspårsanalyser av flintartefakter från järnålderslokalen vid Påljungshage, Helgona sn, Södermanland, Sverige.


2007: 1
Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminessektionen. Slitspårsanalys av kvarts och kvartsitartefakter från stenålderslokaler vid Gråfjell, Rena elv, Åmott kommune, Norge

2007: 2
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalys av kvartsartefakter från den stenålderslokalen lokalen Fembäcke 1:6 (Raä 292, Vendels sn, Uppland, Sverige

2007: 3
National University of Irland, Galway. Slitspårsanalys av artefakter i chert (konkava skrapor) från den neolitiska fyndlokalen Knocknarea, Co. Sligo, Ireland

2007: 4
The Discovery Programme, Lake Settlement Project. Slitspårsanalys av artefakter i chert (spån) från stenålderslokaler vid Derragh, Longford, Ireland


2006: 1
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalys av kvartsartefakter från den tidigneolitiska lokalen Högmossen, Tierps parish Uppland, Sweden


2004: 1
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalys av kvartsartefakter från den tidigneolitiska lokalen Högmossen, Tierps sn, Uppland, SwedenPÅGÅENDE UPPDRAG

2013: 4
NV nordisk Vindkraft AB. Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg. Förstudie för fältundersökning av förhistoriska lämningar från Predictive Model. Avser utbyggnad av vindkraft inom fastigheterna Norrboda 5:2 & Grytfors 1:2 i Degerfors kommun samt Laxåskogen 1: 116, 1: 305, 1: 254 & Torpaskogen 1:12 i Laxå kommunPLANERADE UPPDRAG

1) Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. Slitspårsanalyser och teknologiska analyser av ett mesolitiskt kvartsmaterial från Motala, Motala sn, Östergötland

2) Sydsvensk arkeologi AB och Blekinge Museum. Slitspårsanalyser och teknologiska analyser av ett mesolitiskt kvartsmaterial från Raä 44, 79 och 80, Ysane sn, Blekinge.

3) Riksantikvarieämbetet, UV Mitt. Slitspårsanalyser av ett neolitiskt kvartsmaterial från Stackbo, Valbo sn, Gästrikland

4) Societas Archaeologica Upsaliensis, Uppsala. Slitspårs och teknologisk analys av ett slaget kvartsmaterial från Kjula, Kjula sn, Södermanland

5) Universitet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, Fornminnesektionen. Slitpårsanalyser av ett senneolitiskt artefaktmaterial bestående av Nöklegårdsspetsar från XXX i XXX kommune, XXXX, Norge.