Publikationer av Kjel Knutsson

1. Broadbent, N. B. & Knutsson, K., 1975. An experimental analysis of quartz scrapers. Results and applications. Fornvännen: 3-4: 113-128. Stockholm.

2. Knutsson, K., 1978. Skrapor och skrapning. Ett exempel på artefakt och boplatsanalys. Tor, Vol XVII, Uppsala.

3. Broadbent, N. B. & Knutsson, K., 1979. Några reflektioner kring experimentell arkeologi och dess tillämpning i Norden. Tor, Vol XVIII, Uppsala.

4. Knutsson, K., 1981. Innovation och produktutveckling. Aspekter på spåntekniken i Boreal- och Atlantisk tid i Skåne. Kontaktstencil 20, Umeå.

5. Knutsson, K., 1982. Seminariegrävningarna i Hässelby 1978-1981. Gravfält och gård från järnålder. Fjölnir, No 1.

6. Knutsson, K., 1982. Experiment med förhistoriska stenredskap. Fjölnir, No 3.

7. Knutsson, K., 1982. Fjölnir experimentvecka VT 1982. Fjölnir, No 3.

8. Knutsson, K. & Christiansson, H., 1982. Bjurselet, Gamla och nya experiment. Fjölnir, No 3.

9. Dahl, P. & Knutsson, K., 1982. Fosfatkartering av gravfält. Fjölnir, No 4.

10. Knutsson, K., 1983. Barn, finns dom?. Fjönir, No 1.

11. Knutsson, H., Knutsson, K. & Jennbert, C., 1983. Skivyxor eller tvärpilar?. Mikroskadeanalys per korrespondens. Fjölnir, No 2.

12. Knutsson, K., 1983. Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 1. Plastavtryck för dokumentation och analys av nötningsspår. Tor, Vol XIX. Uppsala.

13. Knutsson, K. & Karlsson, G., 1983. Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 2. Två exempel på automatisk registrering av nötningsglans. Tor XIX. Uppsala.

14. Knutsson, K & Hope, R., 1984. The application of acetate peels in lithic usewear analysis. Archaeometry, Vol 26:1. Oxford.

15. Knutsson, K.,1985. SEM- analysis of wear features on experimental quartz tools. Early Man News. Newsletter of human palecology, 9/10/11. Tubingen.

16. Knutsson, K., 1985. Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 3. Svepelektronmikroskopi av experimentella kvartsredskap. Exempel på urlakning, utfällning, deformering och mekanisk nötning. Tor, Vol XX. Uppsala.

17. Knutsson, K., 1985. Uppsala Arkeologiska Experimentverksamhet 1981-1985. Institutet för förhistorisk teknologi, medlemsblad. Östersund.

18. Christiansson, H. & Knutsson, K., 1985. Bjurselet, gamla och nya experiment. Västerbottens Norra Fornminnesförening. Meddelanden XLVII. Skellefteå.

19. Dahlqvist, B. & Knutsson, K., 1985. Classification and texture description of use-wear on flint tools. Proceedings of the 4th Scandinavian Conference on Image Analysis. Trondheim.

20. Knutsson, K., 1986. Några arbetsideer i samband med bearbetningen av Bjurseletfynden. Arkeologiske skrifter 1. Enkelgravstid/ stridsyxetid i Danmark och Skåne. (Ed Adamsen, C. & Ebbesen, C.). Köpenhamn.

21. Knutsson, K., 1986. Några ord om barn, stötkantkärnor och Pieces Escuillées. Fjölnir, No 1. Uppsala.

22. Knutsson, K., 1986. Sammanfogning av flintor från de nordsvenska flintfyndplatserna. Belägg för Kombewa-metoden i Kusmark och Kallbäcken. Fjölnir, No 2. Uppsala.

23. Dahlqvist, B. & Knutsson, K., 1987. Texture analysis of use-wear on stone tools. Uppsala University, Dept of statistics, Research Report 87-3. Uppsala.

24. Knutsson, K., 1987. Slitspårsanalys – ett sätt att förstå stenålderns redskapsformer. Populär arkeologi:2: 6-9. Lund.

25. Knutsson, K., 1988. Patterns of tool use. Scanning electron microscopy of experimental quartz tools. AUN 10. Uppsala.

26. Knutsson, K., 1988. Making and using stone tools. The analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. AUN 11. Uppsala.

27. Knutsson, K., 1988. Chemical etching of wear features on experimental quartz tools. (Ed S. L. Olsen) Scanning Electron Microscopy in Archaeology. BAR international series 452. pp 117-153. Oxford.

28. Knutsson, K., 1989. Analyse tracéologique des outillages de quartz: les enseignements du site néolithique moyen-tardif de Bjurselet, Suéde septentrionale. L’anthropologie, Tome 93, no 2, Paris.

29. Knutsson, K., Knutsson, H. & Dahlqvist B., 1988. Patterns of tool use. Microwear analysis of the flaked flint assemblage from the Late Middle neolithic site Bjurselet, Västerbotten, northern Sweden. (Ed) S. Beyries. Proceeding from the conference “Industries Lithiques: Traceologie et Technologie. Sophia Antipolis- Valbonne. BAR, International series.

30. Christiansson, H. & Knutsson K. Eds). The Bjurselet Settlement III. Occasional Papers in Archaeology 1. Uppsala.

30. Knutsson. K., R. Bergström & Erik Åhman., 1989. Quarternary geology of the Bjurselet plateau. In (Christiansson, H. & Knutsson K. Eds). The Bjurselet Settlement III. Occasional Papers in Archaeology 1. Uppsala.

31. Knutsson. K., 1989. C-14 datings and the relative chronology of the Bjurselet flake scatter units. In (Christianson, H. & Knutsson, K. Eds). The Bjurselet Settlement III. Occasional papers in archaeology 1. Uppsala.

32. Knutsson, K. & Lindé, K., 1989. Post-depositional alterations of wear marks on tools of quartz. Preliminary observations on an experiment with aeolian abrasion. Proceedings of the 5th international flint symposium. Bordeaux.

33. Knutsson, K. 1988. Tillverkning och användning av stenredskap. Forntida teknik 2:88. pp 41 – 44.

34. Gräslund, B., Knutsson, H., Knutsson, K. & Taffinder, J., 1989. The Interpretative Possibilities of Micorwear Studies. AUN 14. Uppsala

35. Knutsson, K., 1989. A new lithic scene. The archaeological context of used tools. In Interpretative possabilities in microwear studies (Eds Gräslund, Knutsson, Knutsson & Taffinder The Interpretative Possibilities of Micorwear Studies. AUN 14. Uppsala

36. Knutsson, K., Uleberg, E. & Welinder , S., 1991. One fine day in the Norwegian mountains. Universitetets Oldsakssamlings Årsbok. Oslo.

37. Knutsson, K., 1991. Erfarenhetsarkeologi-experimentell arkeologi. Om arkeologins analogibygge med exempel från studiet av slitspår på stenverktyg. Kontaktstencil. Umeå.

38. Knutsson, K., 1991. Flatenprojektet. Ett museologiskt projekt kring forskning, praktisk pedagogik och fornbyar. Rapport från Riksantikvarieämbetets metodkonferens kring förmedling i Lund 1989.

39. Knutsson, K., 1990. Stensmide. I serien “Så gjorde man förr”, no 3. Utgiven av Statens Historiska Museum, Stockholm.

40. Knutsson, K., 1991. Flatenprojektet. Forskning- Inlärning – Förmedling. Riksantikvarieämbetets årsbok 1991.

41. Knutsson, K., & Lindgren, C.,(under tryckning). Att ge Kvarts mening. Grödingeboken.

42. Callahan, E., Forsberg, L., Knutsson, K & C. Lindgren. 1992. Frakturbilder. Kulturhistoriska kommentarer till kvarts säregna sönderfall vid bearbetning. Tor 24. Uppsala

43. Knutsson, K.,(1993). Garaselet-Lappviken-Rastklippan. Inledning till en diskussion av Norrlands äldsta bebyggelse. Tor 25. Uppsala.

44. Knutsson. K., 1993. Stenar som samhällsdokument. Svea Ordens festskrift 1993.

45. Knutsson, K., 1993. Norska renjägare på tillfälligt besök. Rastklippan i Tärnasjön. Västerbotten 1993

46. Knutsson, K., 1993. Depåer av flintyxor i Bjurselet. Västerbotten 1993.

47. Knutsson, K., 1995. Funktionsanalys av flintspån från stridsyxegravfältet vid Vikleti’ce i Tjeckien. Appendix i H Knutssons avhandling, Slutvandrat, aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. AUN 20. Uppsala.

48. Knutsson, K., 1995. Swedish Mesolithic research 1985-1990. Current Swedish Archaeology. Stockholm.

49. Huang, Younping & Kjel Knutsson. 1995. Functional analysis of middle and upper palaeolithic quartz tools from China. Tor 27. Uppsala.

50. Knutsson, K. & P. Lekberg. 1995. Grävningsmetod i Fågelbacken fältsäsongerna 1993 och 1994. I Fågelbackenrapporten. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB. Nr 14. 1995.

51. Apel, J-E., Bäckström, Y., Hallgren, F., Knutsson, K., Lekberg, P., Olsson, E., & Sundström, L., 1995. Fågelbacken och trattbägarsamhället. Samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofast tillvaro i östra Mellansverige. Tor 27. Uppsala.

52. Knutsson, K & P Melchert. 1996. Ett jaktpass för 7000 år sedan vid Skumparberget II. Tryckta rapporter från Arkeologikonsult AB. Nr 20. 1995.

53. Forsberg, L. & Knutsson K., 1998. Converging conclusions from different archaeological perspectives. The early settlement of northern Sweden. Proceedings of the fifth Mesolithic conference i Grenoble 1995.

54. Holm, J. & Knutsson, K. (eds.) 1998. Third flint alternatives conference at Uppsala. OPIA 16, Department of archaeology and ancient history, Uppsala

55. Knutsson, K., 1998. Convention and lithic analysis. In: Holm, J. & Knutsson, K. (eds.). Third flint alternatives conference at Uppsala. OPIA 16, Department of archaeology and ancient history, Uppsala: 71-93

56. Knutsson, K., Lindgren, C., Hallgren, F. & Björck, N. 1999. The Mesolithic in Eastern central Sweden. In: Boas, J. (ed.) The Mesolithic in central Scandinavia. Universitetets Oldsakssamlings Årbok 22 . Oslo: 87-125

57. Knutsson, K., 2001 (tillsammans med Jan Apel, Deborah Olausson, ) The Spread of Flint Axes and Daggers in Neolithic Scandinavia. Archaeologichke Rozhledy. Prag

58. Kindgren, H., Knutsson, K., Larsson, L., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (Eds 2003. Mesolithic on the Move. Proceedings from MESO 2000, the 6:th international conference on the Mesolithic in Europe. Oxbow books. Oxford.

59. Knutsson, K., Lindberg, K-F. & Falkenström P., 2003 Hunter/gatherers north of the TRB-culture in Central Scandinavia-The Neolithization from a north Scandinavian perspective. In: Kindgren, H., Knutsson, K., Larsson, L., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (Eds) Mesolithic on the Move. Proceedings from MESO 2000, the 6:th international conference on the Mesolithic in Europe. Oxbow books. Oxford.
60. Knutsson, K. & Helena Knutsson 2003. Stone Age Transitions. Neolithization in central Scandinavia. In: Budja, M. (ed) . Neolithic Studies. Documenta Praehistorica XXX. Ljubljana.: 49-78.

61. Knutsson, K., 2003. Introduction to Stone vestiges. Lithic Technology and Human Landscape in the early Prehistory of Southeast Asia. In: Karlström, A. & A. Källén (eds.) Fishbones and Glittering Emblems. Southeast Asian Archaeology 2002: 33-35

62. Knutsson, K. & Apel, J., 2004. Populär arkeologi.

63. Knutsson, K., 2004. The Historical Construction of Norrland. In: Knutsson, H. (ed.). Arrival. Coast to Coast Books 12. Uppsala: 45-71

64. Knutsson, K. & Knutsson, H., 2005. Introduction. In: Knutsson, H. (ed.) Arrival. Coast to Coast Books 12. Uppsala: 4-25

65. Knutsson, K., 2005. Bridging the abyss of time. Material culture, cultural reproduction and the sacred time of origin. In: Knutsson, H. (ed.). Pioneer settlements and colonization processes in the Barents region. Vuollerim Papers in hunter.gatherer archaeology 1. Vuollerim: 117-141

66. Apel, J. & Knutsson, K.,(eds.) 2006. Skilled production and Social reproduction. SAU Stone Studies 2. Uppsala

67. Knutsson, K. (med Helena Knutsson) 2005. Också det minsta kan lära oss mycket-kort om slitspårsanalys. (red.) Ylva Fontell & Katja Jahn. Arkeologi E4. Årsberättelse 2004. Utgrävningar från Uppsala till Mehedeby. Uppsala: 14-17

68. Knutsson, K., 2005. Arkeologin i vår samtid. Fjölnir årg 23:1, Uppsala: 14-18.

69. Knutsson, K., 2005. Historiens mening. Ekologi, socialt minne och materiella diskurser. I: Festskrift till Evert Baudou. Archaeology and Environment 20. Umeå

70. Apel, J. & Knutsson, K., 2006. Skilled production and Social reproduction- an introduction to the subject. In Apel, J. & Knutsson, K.(eds.) Skilled production and Social reproduction. SAU Stone Studies 2. Uppsala: 11-25

71. Knutsson, K., 2006 A genealogy of reflexivity. The skilled craftsman as scientist In: Apel J. & Knutsson. K. (eds.) Skilled production and Social reproduction. SAU Stone Studies 2. Uppsala: 153-187.

72. Knutsson, K., Hašek, V., Tomešek, J., Victor, H. & Knutsson, H., 2007. Archaeological and Geophysical Surveying in the Czech Republic and Sweden. Vänbok till Ingmar Jansson, Stockholm studies in archaeology

73. Knutsson, K., 2008. Introduction. Flint alternatives session. In: Woodman. P., (ed.) Proceedings of the 7th international conference on The Mesolithic in Europe. (MESO 2005) in Belfast 28/8-2/9 2005.

74. Knutsson, K., 2008. Comment on Ingela Bergman: Indigenous time, colonial history: Sami conceptions of time and ancestry and the role of relics in cultural reproduction. Norwegian Archaeological Review Vol. 39/2; 151-161.

75. Knutsson K., (manuscript accepted for publication). Kumbi Cave Lithics. In: Chami, F. (ed.) Proceedings of the African Archaeology Network Conference, 2nd- 8th Oct, 2006. Kampala – Uganda.

76. Knutsson, H. & Knutsson, K., 2009. Neolithization as if history mattered in Central Scandinavia. In: Håkon Glörstad (ed.) Neolithization as if history mattered. Proceedings of the EAA Annual Meeting in Krakow 19-24 September 2006.

77. Knutsson, K., Knutsson, H., (manuskript). Cognitive tool categories in prehistoric quartz assemblages – The analysis of fracture patterns and use wear in a case study of Stone Age sites from Eastern Central Sweden. Ve službách archeologie 2009:1. Brno. Eds. Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay.

Manuskript under tryckning

78. Knutsson, K., (finished manuskript).Teknologisk och funktionell analys av det slagna flint- och porfyrmaterialet från en senboreal bosättning vid Tingby, Dörby sn, Kalmar län. Manuskriptet avslutat 1995. Ingår i den på nätet publicerade boken boken: ”A tale of Two Sites: Case studies in Non-flint Lithic Analysis”.

79. Knutsson, H. & Knutsson, K. (manuskript) Vad har jägare och samlare med det postmoderna samhället att göra? Manuskriptet avslutat 1996

80. Knutsson, K. Knutsson H. & Apel, J., , En bok om stenar och människor. Introduktion till typbildningens och klassifikationens grunder(med bidrag av Peter Zetterlund). Grundmanus färdigt 2004, förväntas tryckas våren 2007.

81. Knutsson, K. (med Felix Chami, Paul Sinclair & Hans Åke Nordström. (finished manuscript) The archaeology of Mafia Island and its implications to ancient Indian Ocean trade networks. Manus färdigt 2004

Mer information:
Om Stoneslab
Vetenskapliga projekt